play

Tầm Long: Trấn Hồn QuanXem thêm

Thông tin chương trình | Tầm Long: Trấn Hồn Quan

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
NC-17
2023
1 giờ 26 phút
1 giờ 26 phút

Miêu tả

:
Tương truyền rằng, từ thuở xa xưa, có một chiếc quan tài trấn áp linh hồn được chôn sâu trong sa mạc. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, những kẻ mang tuyệt kỹ đã thành lập một nhóm trộm mộ và mang theo một bản đồ cổ đến tận sâu sa mạc để tìm quan tài linh hồn huyền thoại, hồn ma từ những ngôi mộ cổ, sự trở lại của hình nhân giấy, zombie tấn công, thế giới trong địa ngục, hết bí ẩn này đến bí ẩn khác...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Tầm Long: Trấn Hồn QuanXem thêm

Thông tin chương trình | Tầm Long: Trấn Hồn Quan

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
NC-17
2023
1 giờ 26 phút
1 giờ 26 phút

Miêu tả

:
Tương truyền rằng, từ thuở xa xưa, có một chiếc quan tài trấn áp linh hồn được chôn sâu trong sa mạc. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, những kẻ mang tuyệt kỹ đã thành lập một nhóm trộm mộ và mang theo một bản đồ cổ đến tận sâu sa mạc để tìm quan tài linh hồn huyền thoại, hồn ma từ những ngôi mộ cổ, sự trở lại của hình nhân giấy, zombie tấn công, thế giới trong địa ngục, hết bí ẩn này đến bí ẩn khác...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头