play

Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)Xem thêm

Thông tin chương trình | Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2013
1 giờ 50 phút
1 giờ 50 phút

Miêu tả

:
Sakata Gintoki bắt được một kẻ quay trộm phim trong rạp chiếu bóng. Nhưng trong ánh sáng trắng chói mắt, anh bất ngờ xuyên không sang một thế giới khá lạ. Edo không phồn thịnh nữa, nhà chọc trời đều đã trở thành đống hoang tàn không ai sống ở. Hóa ra hiện nay Gintoki đang ở trong tương lai 5 năm sau. Trong thời gian qua, vi-rút bí mật mang tên “Lời nguyền màu trắng” tùy tiện lan tràn mà khiến trái đất lâm nguy hủy diệt. Anh gặp gỡ Shimura Shinpachi tư thế hiên ngang và Kagura võ nghệ xuất sắc. Hình như Gintoki trong thế giới tương lai đã bất ngờ bỏ mạng bởi điều tra Lời nguyền màu trắng mà Shinpachi và Kagura thừa kế Tiệm Vạn Năng, chiến đấu với tất cả các kẻ xấu. Gintoki lấy bí danh là Chin, trở lại đường phố đổ nát, bên cạnh bàn bẹ và hình như bây giờ anh đã gánh vác sứ mệnh quan trọng thay đổi tương lai đen tối...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)Xem thêm

Thông tin chương trình | Linh Hồn Bạc: Mãi Mãi Là Tiệm Vạn Năng (2013)

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2013
1 giờ 50 phút
1 giờ 50 phút

Miêu tả

:
Sakata Gintoki bắt được một kẻ quay trộm phim trong rạp chiếu bóng. Nhưng trong ánh sáng trắng chói mắt, anh bất ngờ xuyên không sang một thế giới khá lạ. Edo không phồn thịnh nữa, nhà chọc trời đều đã trở thành đống hoang tàn không ai sống ở. Hóa ra hiện nay Gintoki đang ở trong tương lai 5 năm sau. Trong thời gian qua, vi-rút bí mật mang tên “Lời nguyền màu trắng” tùy tiện lan tràn mà khiến trái đất lâm nguy hủy diệt. Anh gặp gỡ Shimura Shinpachi tư thế hiên ngang và Kagura võ nghệ xuất sắc. Hình như Gintoki trong thế giới tương lai đã bất ngờ bỏ mạng bởi điều tra Lời nguyền màu trắng mà Shinpachi và Kagura thừa kế Tiệm Vạn Năng, chiến đấu với tất cả các kẻ xấu. Gintoki lấy bí danh là Chin, trở lại đường phố đổ nát, bên cạnh bàn bẹ và hình như bây giờ anh đã gánh vác sứ mệnh quan trọng thay đổi tương lai đen tối...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头