play

Đại Sư Trừ YêuXem thêm

Thông tin chương trình | Đại Sư Trừ Yêu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2020
1 giờ 25 phút
1 giờ 25 phút
Trung Quốc đại lụcHư CấuLãng MạngHành ĐộngViễn TưởngCổ Trang

Miêu tả

:
Trấn nhỏ ở biên thùy nhiều lần bị yêu ma xâm phạm, Ngô Tịnh Tử gửi cáo thị trừ yêu, mời các thầy trừ yêu khắp nơi đến chi viện. A Thập, Mạnh Châu, đại sư huynh Bộ Uy Long mê đắm Mạnh Châu, và các thầy trừ yêu khác cùng đến động Vân Sạn. Trên đường đi, mọi người đã gặp vô số yêu quái cản trở, quá quan trảm tướng. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Đại Sư Trừ YêuXem thêm

Thông tin chương trình | Đại Sư Trừ Yêu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2020
1 giờ 25 phút
1 giờ 25 phút
Trung Quốc đại lụcHư CấuLãng MạngHành ĐộngViễn TưởngCổ Trang

Miêu tả

:
Trấn nhỏ ở biên thùy nhiều lần bị yêu ma xâm phạm, Ngô Tịnh Tử gửi cáo thị trừ yêu, mời các thầy trừ yêu khắp nơi đến chi viện. A Thập, Mạnh Châu, đại sư huynh Bộ Uy Long mê đắm Mạnh Châu, và các thầy trừ yêu khác cùng đến động Vân Sạn. Trên đường đi, mọi người đã gặp vô số yêu quái cản trở, quá quan trảm tướng. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头