play

軒轅劍之漢之雲 更多信息1

劇集資訊 | 軒轅劍之漢之雲

- -
(0人已評)
成為第一個評分的用戶
TV-PG
2017
58集全
顯示更多
58集全
中國大陸奇幻 古裝 普通話 

描述

軒轅帝大敗酋魔之戰中,所持上古神器軒轅劍被震裂成兩截,劍氣也一分為二,千年後轉世成為一對孿生兄弟朝雲和暮雲。兩人因戰亂自幼離散,後因緣際會,朝雲為飛羽軍首領焉逢,暮雲則是銅雀軍之神祕白衣,雙方各為其主兵戎相見,全然不知彼此身世之祕,更不知因身蘊黃金劍氣,早已成為酋魔殘魂覬覦的對象!戰亂、權謀、陣法、神兵、天賦使命的四位女仙、來歷奇特的郡主耶亞希。圍繞著這對孿生兄弟,瑰麗雄奇的故事長卷就此展開。

分集簡介

往古之時,堯漢、驍月、蒼梧三國鼎立。驍月國自恃雄強,屢犯堯漢國,蒼梧國安居江東,隔岸觀火。面對驍月挑釁,堯漢丞相公羊朔忍無可忍,親自揮師討伐,兵臨驍月國之幽山。但長期征戰,使得堯漢軍糧無以為繼,公羊朔速派人手建造流馬淵工事,以運糧草。飛羽部隊羽之部隊長焉逢率眾鎮守流馬淵,在即將投入使用之時,驍月國銅雀部隊洶洶來襲。赤衣磬兒與飛羽橫艾相遇,二人原是以姐妹相稱的仙子,如今竟成勁敵。而本是兄弟的白衣暮雲與飛羽焉逢也刀兵相見,暮雲以超強劍氣一擊而毀流馬淵,震驚堯漢。流馬淵被毀,焉逢與眾飛羽負荊請罪,多聞使則慨然擔當其責。法場上,正當劊子手就要行斬時,橫艾傳來丞相公羊朔令,召見多聞使和焉逢。原來蒼梧國派人送來十萬軍糧,公羊朔命焉逢速去迎接。
 • 1-50
 • 51-58
 • 1-50
 • 51-58
  • 1-50
  • 51-58
  沒有集數

  軒轅劍之漢之雲 更多信息1

  劇集資訊 | 軒轅劍之漢之雲

  - -
  (0人已評)
  成為第一個評分的用戶
  TV-PG
  2017
  58集全
  顯示更多
  58集全
  中國大陸奇幻 古裝 普通話 

  描述

  軒轅帝大敗酋魔之戰中,所持上古神器軒轅劍被震裂成兩截,劍氣也一分為二,千年後轉世成為一對孿生兄弟朝雲和暮雲。兩人因戰亂自幼離散,後因緣際會,朝雲為飛羽軍首領焉逢,暮雲則是銅雀軍之神祕白衣,雙方各為其主兵戎相見,全然不知彼此身世之祕,更不知因身蘊黃金劍氣,早已成為酋魔殘魂覬覦的對象!戰亂、權謀、陣法、神兵、天賦使命的四位女仙、來歷奇特的郡主耶亞希。圍繞著這對孿生兄弟,瑰麗雄奇的故事長卷就此展開。

  分集簡介

  往古之時,堯漢、驍月、蒼梧三國鼎立。驍月國自恃雄強,屢犯堯漢國,蒼梧國安居江東,隔岸觀火。面對驍月挑釁,堯漢丞相公羊朔忍無可忍,親自揮師討伐,兵臨驍月國之幽山。但長期征戰,使得堯漢軍糧無以為繼,公羊朔速派人手建造流馬淵工事,以運糧草。飛羽部隊羽之部隊長焉逢率眾鎮守流馬淵,在即將投入使用之時,驍月國銅雀部隊洶洶來襲。赤衣磬兒與飛羽橫艾相遇,二人原是以姐妹相稱的仙子,如今竟成勁敵。而本是兄弟的白衣暮雲與飛羽焉逢也刀兵相見,暮雲以超強劍氣一擊而毀流馬淵,震驚堯漢。流馬淵被毀,焉逢與眾飛羽負荊請罪,多聞使則慨然擔當其責。法場上,正當劊子手就要行斬時,橫艾傳來丞相公羊朔令,召見多聞使和焉逢。原來蒼梧國派人送來十萬軍糧,公羊朔命焉逢速去迎接。