play

大秦賦 更多信息1

劇集資訊 | 大秦賦

- -
(0人已評)
成為第一個評分的用戶
TV-PG
2020
78集全
顯示更多
78集全
中國大陸古裝 

描述

戰國晚期,秦國一家獨大。一代雄主秦昭襄王與繼承王位的秦孝文王相繼離世,秦國朝堂陡然出現嫡庶之爭。大富商呂不韋陽謀篡國,扶植流亡在外的公子嬴異人上位,長公子嬴傒恨別咸陽,政亂平定。秦國征伐六國,漸有一統天下之勢,惟有與宿敵趙國之間的交戰,敗績頻仍,且將星凋零,民苦國累,秦趙結仇愈深。王子嬴政與母親趙姬返回秦國之後,在仲父呂不韋的訓教下,母后的呵護下,顯現王者之尊。為了兒子的王位,趙姬與呂不韋聯手,打壓以華陽夫人為首的楚國派系勢力。而嬴政用王弟成蟜之血,洗清通向王位的道路。汙穢內宮的嫪毐日益做大,且有篡國之念;嬴政利用呂不韋、宗室嬴傒,鐵腕滌盪嫪毐之亂。動亂平息,嬴政再無情驅逐母后趙姬,貶相國呂不韋。至此,嬴政攬政於手,主國於秦。

分集簡介

公元前259年,秦王稷發兵攻趙,開啟了長達三年的邯鄲之戰。第三年戰事愈烈,秦王稷之孫、安國君之子嬴異人已在趙為質八年,娶妻趙姬、生子嬴政。嬴異人與申越談論秦趙戰局及自身處境,囑託申越保護趙姬母子。趙相平原君懷疑呂不韋與嬴異人預謀不軌,呂不韋覺察到危險,深夜至異人宅邸,與申越分別帶公子異人、趙姬母子出逃。呂不韋欲出邯鄲城時被阻,幾經周折城門吏放其出城。李堅奉王命搜捕嬴異人及其家人。
 • 1-50
 • 51-78
 • 1-50
 • 51-78
  • 1-50
  • 51-78
  沒有集數

  大秦賦 更多信息1

  劇集資訊 | 大秦賦

  - -
  (0人已評)
  成為第一個評分的用戶
  TV-PG
  2020
  78集全
  顯示更多
  78集全
  中國大陸古裝 

  描述

  戰國晚期,秦國一家獨大。一代雄主秦昭襄王與繼承王位的秦孝文王相繼離世,秦國朝堂陡然出現嫡庶之爭。大富商呂不韋陽謀篡國,扶植流亡在外的公子嬴異人上位,長公子嬴傒恨別咸陽,政亂平定。秦國征伐六國,漸有一統天下之勢,惟有與宿敵趙國之間的交戰,敗績頻仍,且將星凋零,民苦國累,秦趙結仇愈深。王子嬴政與母親趙姬返回秦國之後,在仲父呂不韋的訓教下,母后的呵護下,顯現王者之尊。為了兒子的王位,趙姬與呂不韋聯手,打壓以華陽夫人為首的楚國派系勢力。而嬴政用王弟成蟜之血,洗清通向王位的道路。汙穢內宮的嫪毐日益做大,且有篡國之念;嬴政利用呂不韋、宗室嬴傒,鐵腕滌盪嫪毐之亂。動亂平息,嬴政再無情驅逐母后趙姬,貶相國呂不韋。至此,嬴政攬政於手,主國於秦。

  分集簡介

  公元前259年,秦王稷發兵攻趙,開啟了長達三年的邯鄲之戰。第三年戰事愈烈,秦王稷之孫、安國君之子嬴異人已在趙為質八年,娶妻趙姬、生子嬴政。嬴異人與申越談論秦趙戰局及自身處境,囑託申越保護趙姬母子。趙相平原君懷疑呂不韋與嬴異人預謀不軌,呂不韋覺察到危險,深夜至異人宅邸,與申越分別帶公子異人、趙姬母子出逃。呂不韋欲出邯鄲城時被阻,幾經周折城門吏放其出城。李堅奉王命搜捕嬴異人及其家人。