pic
pic

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Thông tin | Thiên Tỉnh Chi Lộ

9.0
TV-PG
2020
48 tập
Trung Quốc đại lụcThanh XuânCổ TrangTiếng Phổ ThôngTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Em trai quốc dân" Trần Phi Vũ tập kích bất ngờ! Cùng với Hùng Tử Kỳ, thành viên "Trình Tiêu" của Cosmic Girls mời bạn cùng đến với Thiên Tỉnh Chi Lộ! Cải biên từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, sáu người Lộ Bình của võ viện Trích Phong, Tây Phàm, Tần Tang, Mạc Lâm, Tô Đường, Lăng Tử Yên vượt qua rất nhiều nguy hiểm trên con đường tu tiên. Sẽ có những cuộc phiêu lưu gì trên còn đường "Thiên Tỉnh Chi Lộ" đây?
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập