pic
pic

THIÊN KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT

Thông tin | THIÊN KÊ CHI BẠCH XÀ TRUYỀN THUYẾT

9.4
TV-PG
2018
61 tập
Trung Quốc đại lụcViễn TưởngThanh XuânCổ TrangTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Rắn trắng nhỏ Bạch Yêu Yêu vừa hóa hình người, ngây thơ không hiểu về tình cảm chốn nhân gian. Tử Tuyên tu luyện tại núi Cửu Hề, không hiểu tình ái nhưng lại phải lòng Bạch Yêu Yêu. Trải qua sinh ly tử biệt, Tử Tuyên chuyển kiếp thành Hứa Tuyên của cung Dược Sư, bất ngờ gặp lại Bạch Yêu Yêu trong hội ngắm hoa đào. Trải qua khó khăn, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Vậy nhưng Bạch Yêu Yêu lại vì cứu Hứa Tuyên mà ăn trộm tiên thảo, phạm phải luật trời. Hứa Tuyên bình phục, nhớ lại chuyện trước kia, bèn một mình đi cứu Yêu Yêu. Sư muội Lãnh Ngưng đố kỵ với Bạch Yêu Yêu, dẫn giao long xuất thế, làm hại thế gian. Vì để cứu chính mình, Bạch Yêu Yêu bị Tề Tiêu trấn áp dưới tháp Lôi Phong, Hứa Tuyên cực kỳ đau lòng...
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập