pic
pic

The Owl Vs Bombo

Thông tin | The Owl Vs Bombo

9.5
PG-13
1984
1 giờ 41 phút

Đạo diễn

:
Hồng Kim Bảo

Diễn viên chính

:
George Lam, Hồng Kim Bảo

Miêu tả

:
Two retired thieves are blackmailed into teaching at a local Youth Probation Centre by ex-cop Chung. There, they teach the youngsters the value of self-respect. But their criminal past is never far behind.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này