pic
pic

Long Arm Of The Law

Thông tin | Long Arm Of The Law

9.1
R
2019
1 giờ 46 phút

Đạo diễn

:
Johnny Mak

Diễn viên chính

:
Chen Jing, Jiang Long, Ben Lam

Miêu tả

:
Thugs sneak into Hong Kong to rob a jewellery store, killing a cop during their getaway. They plan another heist while hiding from the police hunting them down to avenge their slain comrade.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này