Kỳ Ba Thuyết mùa 7

Thông tin | Kỳ Ba Thuyết mùa 7

iQIYI sản xuất
PG-13
2021
Cập nhật đến kỳ 2021-03-06
Tìm Kiếm Tài NăngiQIYI Sản XuấtTalk Shows

Khu vực

Trung Quốc đại lục

Lồng tiếng

Tiếng Phổ Thông

Miêu tả

“Kỳ Ba Thuyết” là show truyền hình dưới dạng thức giới dạng tranh biện, ngôn ngữ hài hước, tư duy tranh biện rõ nét. Mùa 7 tới đây sẽ là sự kết hợp của 3 show truyền hình “Kỳ Ba Tới Rồi”, “Đại Hội Kỳ Ba” và “Kỳ Ba Thuyết” để chọn ra người xuất sắc nhất qua bình chọn của cộng đồng mạng.
Hiển thị thêm
  • 1-24
  • 25-46