Huynh Đệ Ăn Hại

Thông tin | Huynh Đệ Ăn Hại

iQIYI sản xuất
TV-PG
2014
Phim Hài

Khu vực

Trung Quốc đại lục

Lồng tiếng

Tiếng Phổ Thông

Đạo diễn

Yin Qi
Hiển thị thêm