pic
pic

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Thông tin | Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Chỉ có trên iQIYI
9.2
PG-13
2021
1 giờ 25 phút
Trung Quốc đại lụcHư CấuTình TiếtCổ TrangTrả Thù

Đạo diễn

:
Luo Le

Miêu tả

:
Tương truyền Đường Môn có báu vật thần bí là “Động Thiên Nghi”. Đó có thể báo trước danh sách kẻ ác và chém họ trước khi họ làm ác. Tuy nhiên, bất ngờ tên họ của trưởng môn mới Đường Môn Đương Vô Yên cũng xuất hiện trên Động Thiên Nghi. Trong quá trình chạy trốn, Đường Vô Diên gặp gỡ tên tặc lương thiện Sở Thần. Được chàng đi cùng, Đường Vô Yên quyết tâm trở lại Đường Môn, phá hoại Động Thiên Nghi và lấy lại vận mệnh của mình.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này