Cuộc Sống Gia Đình

Thông tin | Cuộc Sống Gia Đình

VIP
Chỉ có trên iQIYI
TV-PG
2021
35 tập
Tình Tiết

Khu vực

Trung Quốc đại lục

Lồng tiếng

Tiếng Phổ Thông

Đạo diễn

Lưu Hải Ba

Miêu tả

Đối mặt với những khó khăn và trở ngại của cuộc sống, có người chọn cách sống "tầm gửi", còn họ dựa vào trí tuệ của một người dân thường trở thành người kiến tạo "Cuộc Sống Gia Đình ".
Hiển thị thêm