A Farce in Dubai

iQIYI Only
G
2018
Download iQIYI APP to binge-watch
DirectorTong Xiao Hui
CastJian LiJOSEPH

Type

ActionAdventureComedy

Style

Comical

Region

China's mainland

Dub

Mandarin

Description

Play
Download APP