pic
pic

马拉之死

Thông tin | 马拉之死

8.2
NC-17
2020
9 phút
Trung Quốc đại lụcTình Tiết

Đạo diễn

:
Xie Min Ming

Diễn viên chính

:
Guo Jiang Heng

Miêu tả

:
在日本就职的中国人陈马拉厌倦了每天千篇一律的生活,决定去自杀。死后进入“日本冥界入境管理局”,结果因为死亡理由不充分被驳回。遣返回阳间后,自杀中介公司推销员宋一成上门推销自杀服务,最终决定以《马拉之死》这幅画的形式自杀。数日后,陈马拉被带至现场,马拉最终能按自己的意愿去死吗?
Hiển thị thêm
Chiếu phát
APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này