pic
pic

特工小萌妻

Thông tin | 特工小萌妻

7.8
PG-13
2021
1 giờ 6 phút

Đạo diễn

:
Ba Chen Xu

Diễn viên chính

:
DINO, Chen Yi Wen

Miêu tả

:
冷酷英俊的M国特工陈凯伦在一次秘密行动当中,与勤工俭学的大学生李梦璃在画摊偶然相识,陈凯伦原本想借画摊作为掩护等待嫌疑人落网,但因为小事两人产生了矛,导致嫌疑人逃跑。原以为任务就此失败,陈凯伦却在李梦璃的画作上发现了嫌疑人的身影。到了第二天,陈凯伦来到李梦璃所在的大学校园,这里鸟语花香,绿树成荫。一番搜寻后,陈凯伦终于找到了李梦璃,本想寻求她的帮助,但两人有身份认知的问题:陈凯伦不能暴露身份,李梦璃怀疑他是不法分子,两人结伴追凶,但彼此的误会越来越大。而随着嫌疑人的身份越来越清晰,李梦璃竟然发现他是自己的恩人……
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này