Yao Chen
姚晨
Tên gọi khác: 大姚, 微博女王
NữDiễn viên441979-10-0449kg169cmTrung Quốc Đại lục