Yang Jing Ru
杨净如
Tên gọi khác: 杨静如
NữDiễn viên341989-10-2352kg170cmTrung Quốc Đại lục