Xi Gua Pao
西瓜刨
Tên gọi khác: 林根
NamDiễn viên1051918-10-06