Woo-ping Yuen
袁和平
Tên gọi khác: 大眼, 八爷
NamDiễn viên, Đạo diễn, Nhà chế tác791944-11-30Cung Bạch Dương