Wang Yu
王嵛
Tên gọi khác: 王梓余
NữDiễn viên291994-06-02Cung Song Tử44kg165cmTrung Quốc Đại lục