Steven Hao
郝劭文
Tên gọi khác: 好笑文, 臭屁文
NamDiễn viên341990-01-04Cung Ma Kết77kg169cm