Stella,Didy
林妍柔
Tên gọi khác: 林岡怡, 蒂蒂
NữDiễn viên, Ca sỹ341990-04-14Cung Bạch Dương42kg165cm