Shag Deng
邓凯(演员)
NamDiễn viên291995-02-08Cung Bảo Bình185cmTrung Quốc Đại lục