Purba Rgyal
蒲巴甲
Tên gọi khác: 悟泽·蒲巴甲
NamDiễn viên381985-07-08Cung Cự giải179cmTrung Quốc Đại lục