Lijuan Zhao
娟子
Tên gọi khác: 娟子, 宝贝, 赵丽娟
NữDiễn viên571966-11-09Cung Bọ Cạp55kg165cmTrung Quốc Đại lục