Li Chuan
李川
NamDiễn viên, Người dẫn chương trìnhCung Bạch DươngTrung Quốc Đại lục