Kwang-leol Jeon
NamDiễn viên1960-02-10173cmHàn Quốc
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình