Kong Hyo-Jin
Tên gọi khác: 孔孝珍, 孔孝真, 孔布利
NữDiễn viên441980-04-04Cung Bạch Dương173cmHàn Quốc