Kim Seulgie
Tên gọi khác: 김슬기
Nữ331990-10-10Hàn Quốc