Kenneth Tsang
NamDiễn viên1934-09-02170cmSingapore
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình