Jin Min Xi
NamDiễn viên, Ca sỹCung Bạch DươngHàn Quốc