Jin Chong
金翀
NữDiễn viên,Ca sỹ1992-01-14Trung Quốc Đại lục
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình