Jason Scott Lee
Tên gọi khác: 李截
NamDiễn viên571966-11-19Cung Bọ Cạp176cmMỹ