Jason Chu
朱永棠
NamDiễn viên561968-04-16Cung Bạch Dương77kg178cm