Gillian Chung
鍾欣潼
NữDiễn viên, Ca sỹ1981-01-21160cm
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình