Fingal
付嘉
Tên gọi khác: 嘉叔
NamDiễn viên341990-02-05Cung Bảo Bình70kg182cmTrung Quốc Đại lục