Emily
陈紫函
Tên gọi khác: 紫函公主, 紫函姐, 八姐
NữDiễn viên461978-04-02Cung Bạch Dương49kg165cmTrung Quốc Đại lục