Dong Baoshi
宝石Gem
Tên gọi khác: 董宝石, 老舅
NamCa sỹ371986-07-20Cung Cự giảiTrung Quốc Đại lục