李清娥
Cheong-a Lee
NữDiễn viên1984-10-29165cmHàn Quốc
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình