Cheng Yumiko
郑希怡
Tên gọi khác: 郑烈琼
NữDiễn viên421981-09-06Cung Xử Nữ54kg171cmTrung Quốc Đại lục