Chen Gang
陈钢(导演)
NamĐạo diễn1975-02-12Trung Quốc Đại lục
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình