Ann Bridgewater,Annie Bridgewater
柏安妮
Tên gọi khác: 溜冰皇后
NữDiễn viên, Ca sỹ601963-06-12Cung Song TửMalaysia