Alex To
杜德伟
Tên gọi khác: Alejandro Delfino
NamDiễn viên621962-02-09Cung Bảo Bình68kg174cmTrung Quốc Đại lục, Canada