Adam Shankman
NamDiễn viên1964-11-27Mỹ
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình