แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
Tack Pharunyoo Rojanawuttithum
ชายนักแสดงไทย
แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
แฟ้มสะสมผลงาน
ตัวละครที่เกี่ยวข้อง
ไฮไลท์
เพลย์ลิสต์หนัง