เน็ต ธนัฏชา เผ่าสังข์
Net Thanachar Paosung
ชื่ออื่นๆ: 内特.坦纳查.帕欧森
ชายนักแสดงราศีเมษไทย