หวังซิงเยว่
wangxingyue
ชายนักแสดงราศีเมษประเทศจีน
นักเรียนปี 3 ของคณะการแสดง Central Academy of Drama
แสดงเพิ่ม
ตัวละครที่เกี่ยวข้อง