play

Vinh Quang Bóng Bàn Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Vinh Quang Bóng Bàn

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
44 tập
Hiển thị thêm
44 tập
Trung Quốc đại lụcTình BạnThanh XuânTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Giới thiệu: Kể về tuyển thủ bóng bàn thiên tài Vu Khắc Nam vốn phải vào đội A quốc gia nhưng lại bị buộc phải rời đội, sau đó dựa vào sự cố gắng của bản thân mà trở lại đỉnh cao; Từ Thản là người hướng nội, chịu ảnh hưởng từ ông nội nên mới học bóng bàn, lúc sắp từ bỏ thì được “Bá Lạc” của mình phát hiện ra, sau đó trở thành người đội trưởng toàn năng, đáng tin cậy nhất trong đội. Bá Lạc: chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Chọn tập 1-44
  • 1-44
Chọn tập 1-44
  • 1-44
荣耀乒乓 第1集荣耀乒乓 第2集荣耀乒乓 第3集荣耀乒乓 第4集荣耀乒乓 第5集荣耀乒乓 第6集荣耀乒乓 第7集荣耀乒乓 第8集荣耀乒乓 第9集荣耀乒乓 第10集荣耀乒乓 第11集荣耀乒乓 第12集荣耀乒乓 第13集荣耀乒乓 第14集荣耀乒乓 第15集荣耀乒乓 第16集荣耀乒乓 第17集荣耀乒乓 第18集荣耀乒乓 第19集荣耀乒乓 第20集荣耀乒乓 第21集荣耀乒乓 第22集荣耀乒乓 第23集荣耀乒乓 第24集荣耀乒乓 第25集荣耀乒乓 第26集荣耀乒乓 第27集荣耀乒乓 第28集荣耀乒乓 第29集荣耀乒乓 第30集荣耀乒乓 第31集荣耀乒乓 第32集荣耀乒乓 第33集荣耀乒乓 第34集荣耀乒乓 第35集荣耀乒乓 第36集荣耀乒乓 第37集荣耀乒乓 第38集荣耀乒乓 第39集荣耀乒乓 第40集荣耀乒乓 第41集荣耀乒乓 第42集荣耀乒乓 第43集荣耀乒乓 第44集

Vinh Quang Bóng Bàn Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Vinh Quang Bóng Bàn

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
44 tập
Hiển thị thêm
44 tập
Trung Quốc đại lụcTình BạnThanh XuânTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Giới thiệu: Kể về tuyển thủ bóng bàn thiên tài Vu Khắc Nam vốn phải vào đội A quốc gia nhưng lại bị buộc phải rời đội, sau đó dựa vào sự cố gắng của bản thân mà trở lại đỉnh cao; Từ Thản là người hướng nội, chịu ảnh hưởng từ ông nội nên mới học bóng bàn, lúc sắp từ bỏ thì được “Bá Lạc” của mình phát hiện ra, sau đó trở thành người đội trưởng toàn năng, đáng tin cậy nhất trong đội. Bá Lạc: chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.