play

Sweet Teeth(Thai Ver.) Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Sweet Teeth(Thai Ver.)

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
Chỉ có trên iQIYI
TV-PG
2021
22 tập
22 tập
Trung Quốc đại lụcLãng MạnThành ThịTình BạnThanh XuânThương TrườngThái LanTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
A teenager, Ai Jing Chu (Bi Wen Jun) accidentally receives Zeng Li's (Wu Xuan Yi) love letter to her first love, Yu Yi (Zhai Xiao Wen), and their love story begins. They have contacted and met again and again, from strangers to a phone call, from doctor-patient to lovers, they meet and get to know each other, two lonely hearts are longing for warmth, close to each other and heal each other...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-22
  • 1-22
Chọn tập 1-22
  • 1-22
Thu gọn giới thiệu

Sweet Teeth(Thai Ver.) Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Sweet Teeth(Thai Ver.)

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
Chỉ có trên iQIYI
TV-PG
2021
22 tập
22 tập
Trung Quốc đại lụcLãng MạnThành ThịTình BạnThanh XuânThương TrườngThái LanTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
A teenager, Ai Jing Chu (Bi Wen Jun) accidentally receives Zeng Li's (Wu Xuan Yi) love letter to her first love, Yu Yi (Zhai Xiao Wen), and their love story begins. They have contacted and met again and again, from strangers to a phone call, from doctor-patient to lovers, they meet and get to know each other, two lonely hearts are longing for warmth, close to each other and heal each other...
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头